Uw Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt met oa. specialisten verslagen, medicatie en vaccinaties.

Dit helpt voor alle verwijzingen en optimaliseert de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers.

Na het afsluiten van het GMD krijgt u als patiënt meer terug van uw ziekenfonds. Hiermee stimuleert uw ziekenbond u, om één praktijk te consulteren en zo het dokter-shoppen tegen te gaan. Ook wij artsen ontvangen voor het bijhouden van uw dossier een jaarlijkse vergoeding van het RIZIV.

Persoonlijke aantekeningen van de arts behoren niet tot het globaal medisch dossier.

Onderzoeken en behandelingen door specialisten

Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts. Het GMD biedt een instrument om tot meer uitwisseling te komen. U kunt als patiënt de specialist vragen om zijn bevindingen aan de huisarts mee te delen en zo een betere opvolging van uw ziekte- en gezondheidstoestand toe te laten.