De erelonen zijn conform de geldende RIZIV normen.

GEEN GETUIGSCHRIFT MEER : sinds kort werken we zonder getuigschriften ! Dit wordt direct digitaal doorgestuurd naar uw ziekenbond. Dus minder administratie voor u als patient.