Wij kunnen geen medische vragen beantwoorden via e-mail. Dit ligt zowel deontologisch als qua tijdsbestek zeer moeilijk. Een mail zal dus slechts zeer sporadisch beantwoord worden en is niet het juiste kanaal om ons te bereiken. Voor een verstandig advies zien en onderzoeken we de patiënt liever.

Het klaarleggen van voorschriften kan en mag slechts zeer uitzonderlijk gebeuren! Vraag echter gerust voldoende voorschriften op consultatie.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

COVID 19 - TEST ikv reizen: 

Mogen wij vragen om de testen ikv vakantie preferentieel in AZ ST LUCAS en AZ ST JAN te doen ( ook níet ih triagecentrum) om de druk op de praktijk wat te minderen. Er zijn hiervoor geen codes nodig!